Com tramitar la inscripció al CCPAE (productors, elaboradors, comercialitzadors, importadors)

Fes clic per subscriure't i rebre les notícies del CCPAE bisetmanalment

 

Webs d'interès
Gencat.cat Producció Agroalimentària Ecològica
TRACES Directori europeu de certificats orgànics
UE Web de la Unió Europea sobre agricultura ecològica
NOP Agricultura Ecològica als Estats Units d'Amèrica
Prodeca Promotora d'Export. Agroalimentàries
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi
INTERECO Agrupa les autoritats de control en AE
EOCC Agrupa autoritats i organismes de control a l'UE
ENAC Entidad Nacional de Acreditación
Associació L'Era Formació, revista Agrocultura, Esporus

 

Inici arrow Quotes
Quotes Imprimir Correu

Tots els operadors que comuniquin la seva inscripció o ja estiguin inscrits en el Registre oficial del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, han de satisfer les quotes establertes pel CCPAE.

 

Full de quotes (vigent des del 26 de febrer de 2024) -català- ES014-22 -català-
Hoja de cuotas (vigente desde el 26 de Febrero de 2024) -castellano- ES014-21 -castellano-

 

QUOTES CERTIFICACIÓ EUROPEA [Reglament (UE) 2018/848]


- Quota d’inscripció: 311,40 € (+21% d'IVA)

Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’inscripció al registre. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder tramitar la sol·licitud.

S’informa que, un cop iniciat el tràmit, no es procedirà a la devolució de la quota corresponent.

 

- Quota de renovació i manteniment de la certificació: 249,68 € (+21% d'IVA)

Es factura durant el mes de gener per la renovació i manteniment de la certificació a tots els operadors inscrits a data 31 de desembre de l’any immediatament anterior. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder renovar i mantenir la certificació.

S’informa que aquesta quota no és reemborsable. La sol·licitud de baixa al registre no comportarà la devolució de la quota.

 

- Quota per producte emparat: import variable (+21% d'IVA)

Es factura durant el mes de juliol pels serveis de control, certificació i gestió necessaris per al compliment de la normativa, excepte el primer any d’inscripció que es facturarà en funció de la data d’alta en el registre, entre els mesos de juliol a desembre . Aquesta quota és d’import variable i anirà en funció dels paràmetres estipulats a l’annex 1. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder portar a terme la visita de control anual, o primera visita en el cas de noves inscripcions.

S’informa que aquesta quota no és reemborsable. La sol·licitud de baixa al registre no comportarà la devolució de la quota.

 

- Quota d’ampliació o canvi de titularitat: 87,56 € (+21% d'IVA)

Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’ampliació al registre de les explotacions, instal·lacions o activitats corresponents, o bé quan es presenta la sol·licitud de canvi de titularitat del registre, i sempre i quan suposi un canvi de NIF. Únicament tindran la consideració de canvi de nom aquells que suposin una continuïtat amb el sistema de treball i la gestió de les explotacions, instal·lacions o activitats de l’antic titular prèviament ja inscrit en el registre del CCPAE; en cas contrari es considerarà una nova inscripció.

Serà requisit indispensable el seu pagament per poder tramitar la sol·licitud.

S’informa que, un cop iniciat el tràmit, no es procedirà a la devolució de la quota corresponent.


Altres quotes


- Quotes per la sol·licitud de marcatge del producte

Sol·licitud de precintes (sèries de 10 unitats): 1,41 € (+21% d'IVA)

Sol·licitud de contraetiquetes (bobines de 2.000 unitats): 43,89 € (+21% d'IVA)

Sol·licitud d’albarans (talonaris de 50 unitats): 6,98 € (+21% d'IVA)

 

- Quota per l’emissió de certificats sota comanda: 51,90 € (+21% d'IVA)
Es factura per l’emissió de certificats demanats sota comanda, amb excepcions (veure Full de quotes)

 

- Quota per l’emissió de certificats d'exportació: 51,90 € (+21% d'IVA)
Es factura per l’emissió de certificats d'exportació sol·licitats

 

- Quota derivades de la presa de mostres de parcel·les no inscrites que sol·liciten reducció del període de conversió: import variable (+21% d'IVA)

 

- Quota per la gestió d’incompliments greus i crítics: 103,80 € /gestió d’incompliment (+21% d'IVA)
Es factura per la gestió de cada incompliment greu o crític motivat per l’operador

 

- Quota per la gestió de visites d’inspecció addicionals no planificades i sobrevingudes l’any en curs: 103,80 € /gestió visita d’inspecció (+21% d'IVA)
Es factura per cada visita d’inspecció addicional a les planificades


QUOTES CERTIFICACIÓ BRASIL

 
1. Quota d’inscripció:

Productors vegetals: 180 € (+21% d'IVA)
Elaboradors: 250 € (+21% d'IVA)
Productors vegetals i elaboradors: 350 € (+21% d'IVA)
Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’inscripció al registre. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder tramitar la sol·licitud i procedir a la primera visita d’inspecció

 

2. Quota de certificació:

Productors vegetals: 180 € (+21% d'IVA)
Elaboradors: 250 € (+21% d'IVA)
Productors vegetals i elaboradors: 350 € (+21% d'IVA)
Es factura durant el primer trimestre de l’any quan l’operador sol·licita la renovació anual dels serveis de control i certificació del compliment de la normativa brasilera. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder portar a terme la visita de control anual

 

QUOTES CERTIFICACIÓ SUÏSSA (Bio Suisse)


1. Quota d’inscripció250 € (+21% d'IVA) per visita d'inspector/a

Es factura un cop la persona interessada sol·licita la certificació Bio Suisse. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder realitzar la primera visita d’inspecció.

 

2. Quota d'inspecció/renovació250 € (+21% d'IVA) per visita d'inspector/a

Es factura durant el primer trimestre de l’any quan l’operador sol·licita la renovació Bio Suisse. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder portar a terme la visita de control anual.


QUOTES CERTIFICACIÓ NATURLAND


1. Quota d’inscripció: 250 € (+21% d’IVA ) per visita d’inspector/a

Es factura un cop la persona interessada sol·licita la certificació Naturland. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder realitzar la primera visita d’inspecció.

 

2. Quota d’inspecció/renovació: 250 € (+21% d’IVA) per visita d’inspector/a

Es factura durant el primer trimestre de l’any quan l’operador sol·licita la renovació Naturland. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder portar a terme la visita de control anual.

 

3. Quota d’inspecció addicional de risc imposada per Naturland: 350 € (+21% d’IVA) per visita d’inspector/a amb presa de mostra.

Es factura per cada visita sol·licitada per Naturland addicional a les planificades.

 

Notes:

El venciment i pagament de qualsevol de les quotes esmentades serà a 30 dies data de factura, i la forma de pagament podrà ser mitjançant domiciliació bancària,transferència bancària o ingrés en compte.

Als comercialitzadors en règim de parceria que compleixin tots els requisits indicats al punt 7.2 de l’annex 1 del full de quotes se’ls aplicarà un coeficient multiplicador de 0,7 a la quota de renovació i manteniment de la certificació i la de producte emparat.

 

 

Documentació relacionada:

 Full de quotes -vigent des del 26 de febrer de 2024- [PDF en català]

 Hoja de cuotas -vigente desde el 26 de Febrero de 2024- [PDF en castellano]

 

Agenda

June 2024
M T W T F S S
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Clica aquí per veure totes les estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya

Projecte de dinamització territorial (PAE)

Mitjans de lluita fitosanitària

Llotja PAE

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics

Descobreix l'Ecosegell.cat! Un joc educatiu per aprendre sobre la producció ecològica a l'escola i a casa